Gorica – Livno, 23. - 27. kolovoza 2015.

 

Gdje je Bog kad boli?

 

U nedjelju 23. kolovoza nakon molitve povečerja, zazivom Duha Svetoga i kratkim nagovorom duhovnika fra Velimira Valjana, profesora na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, započele su petodnevne godišnje duhovne vježbe za samostan i samostansko područje Gorica - Livno. Fra Velimir je za ove duhovne vježbe odabrao temu „Smisao patnje i boli u ljudskom životu“, te je istakao pitanje koje se često nameće bolesniku: „Gdje je Bog kad boli?“ On je primjerima iz Biblije pokušao rasvijetliti pitanje bolesti, patnje i Božje uloge u teškim trenutcima. Kao najbolji primjer patnika iz Starog zavjeta nameće se lik pravednika Joba na kojega su se sručile sve patnje svijeta. Job, pravednik najprije ostaje bez cijeloga imetka, zatim gubi djecu, a on jedva preživljava bolest koju mu prouzrokuju čirevi na koži. No bitna stvar je to što Job nije proklinjao Gospodina nego je sve strpljivo podnosio i nakon toga od Boga dobio još veću milost.

 

Fra Velimir je, potaknut svojim dugogodišnjim iskustvom, iznosio istinite priče o ljudima koje je bolest doslovno uništila, o mladim ljudima, djeci, pravednicima koji ničim nisu zaslužili patnju. U svojim izlaganjima uspoređivao je ono što o patnji kazuju svijetski teolozi i ono što govore patnici sa smrtnih postelja. Sva pitanja, dokazi i činjenice, sveli su se na lik Isusa Krista patnika koji je pobijedio smrt. On, čovjek boli, vičan patnjama kako piše Sveto pismo podnio je muke i boli ovoga svijeta kako bi čovječanstvu osigurao život vječni, mjesto gdje neće biti bolesti i muke.

 

Danas se često susrećemo s bolestima koje su neizlječive, bolestima koje ne biraju koga će shrvati, i u takvim situacijama ne znamo što ćemo poduzeti i kako ohrabriti čovjeka koji pati. Stoga su nam ove duhovne vježbe bile na izgradnju. Nadamo se da će nam ubuduće ovo znanje pomoći da patnju i bolest gledamo u drugačijem svijetlu te da u teško vrijeme bolesti budemo uza svoje bližnje.

 

Tekst: Fra Marko Čuturić

Fotografija: Fra Kristjan Camaj