Novaci na tečaju Filip

 

Od petka, 12. rujna do nedjelje, 14. rujna većina novaka je sudjelovala na tečaju Filip koji se održao u prostorijama Duhovnog centra „Kuća Djeteta Isusa“ u Donjem Žabljaku

 

Tečaj Filip je jedan od mnogih tečaja u sklopu škole nove evangelizacije kojim se želi pružiti prilika sudionicima da novim spoznajama prodube svoj odnos s Bogom. Na inicijativu sestara Služavki Malog Isusa u Duhovnom centru „Kuća djeteta Isusa“ održan je jedan takav tečaj u trajanju od tri dana (12-14. rujna) pod vodstvom fra Josipa Blaževića, provincijala Hrvatske provincije sv. Jeronima. Fra Josipu su asistirali subraća bogoslovi. Tečaju su pretežno pristupili srednjoškolci i studenti, a novaci sa Gorice su ga podržali svojim sudjelovanjem.

Tečaj je započeo 12. rujna u 15 sati predavanjem fra Josipa Blaževića koji je govorio o naravi samog tečaja i o temeljnim postavkama naše katoličke vjere: Sveto Trojstvo, vjera, krštenje. U prvoj katehezi govorilo se o Božjoj ljubavi. Prvog dana su predavanja protekla u znaku Oca, drugoga dana u znaku Sina, a trećega u znaku Duha Svetoga. Tih dana su asistenti održali kateheze u kojima se govorilo o grijehu, spasenju, vjeri i obraćenju, Duhu Svetome i o zajednici. Cijeli je tečaj bio prožet pjesmom, plesom, igrom i molitvom, a u subotu u 18 sati i u nedjelju u 12 sati se slavila Sveta misa koju je predvodio voditelj tečaja. Susret se završio 14. rujna uz vesele tonove pjesama koje su se pjevale tih dana.

 

 

 

Fra Josip Jazvić