Ljubunčić, 8. prosinca 2013.

 

Sveti Nikola u Ljubunčiću

 

Sveti Nikola obradovao je mališane u župi Ljubunčić u nedjelju 8. prosinca. Mnoštvo paketića pripremljeno je za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. Okupilo se tristotinjak djece, a sveti je Nikola sa sobom poveo dva anđela i dva krampusa koji su mu pomagali u podjeli darova i opominjanju djece koja ne slušaju najbolje

 

Sveti se Nikola u župi Ljubunčić pojavio 8. prosinca kako bi obradovao najmlađe župljane, djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. Sa sobom je poveo dva anđela i dva krampusa koji su mu pomagali u podjeli darova i kažnjavanju djece koja ne slušaju baš najbolje. Okupilo se tristotinjak mališana na ovom događaju.

 

Sve je započelo u župnoj crkvi u 16 sati pjesmom koju su mališani pripremili za dolazak svetog Nikole. Na početku je sv. Nikola blagoslovio dječicu i ukratko pročitao pismo koje su mu anđeli dali kao izvještaj o djeci u Ljubunčiću. Krampusi su tri puta protrčali kroz crkvu za vrijeme čitanja izvještaja te tako na simboličan način podsjetili mališane da uvijek trebaju biti dobri. Nakon govora uslijedila je podjela paketića koje su pripremili župnik fra Ivan Lovrić i župni vikar fra Ivica Matišić. Oni su zaslužni za ovaj događaj, a bit svega je poučiti djecu o vrijednosti darivanja. Bog je čovjeku dao život, a čovjekova zadaća je da daruje sebe drugima kako bi bio odan Bogu i vršio njegovu volju.

 

Već tradicionalno za ovaj događaj ulogu sv. Nikole spremaju novaci Bosne Srebrene koji borave na Gorici u Livnu. Ove godine glavnu ulogu imao je novak fra Antonio Mijatović, a krampus je bio fra Stjepan Lukašević. Anđeli su bili mališani iz Ljubunčića, a drugi krampus bio je osnovnoškolac iz Ljubunčića. Vrijedna spomena tradicija neka se čuva i održava i ubuduće kako bi najmlađi na ovaj način upoznali ljubav koju im pruža Bog preko Crkve.

 

Fra Stjepan Antolović