Gorica - Livno, 29. ožujka 2013.

 

 

Bog na križu

 

 

Veliki petak - Spomen na Isusovu muku i smrt na križu

 


Pred velikim mnoštvom livanjskog puka i ove je godine na Veliki petak u crkvi na Gorici upriličen obred muke i smrti Isusa Krista. Pjevanje Muke bilo je po Ivanovom Evanđelju. Ulogu pisca pjevao je fra Marijan Karaula, ulogu Isusa fra Bogdan Jolić, a župni zbor iz Livna pratio je ostale uloge. Obrede Velikoga petka predvodio je fra Bogdan Jolić uz prisustvo samostanske braće i braće iz župe Livno. Prvi dio obreda bila je Služba riječi. Drugi dio je klanjanje križu dok je treći dio podjela Svete Pričesti. Na Veliki petak ne slavi se Euharistija i sva je pozornost upravljena na promišljanje otajstva Božjega otkupiteljskog čina. Nakon pjevanja Muke meštar novaka Bosne Srebrene fra Marko Ešegović imao je kratki nagovor u kojemu je progovorio o značenju križa za nas danas, kao i o njegovom kozmičkom značenju.


Veliki petak najveći je znak da je Bog nadišao sve naše predodžbe o njemu. Njegova ljubav, koju je najočitije objavio križem, uvijek iznova potresa i mijenja ljudske ciljeve. Prihvatiti križ jer se tek s njega može biti dio radosti, to zvuči apsurdno, ali je na strani istine. Kroz bol križa budi se ljubav koja nije više ravnodušna ni prema čemu, koja traga za drugim, za ružnim i za onim ljubavi nedostojnim kako bi ih ljubila (J. Moltmann).