Podhum – Livno,29. travnja 2012.

 

Krist je kamen temeljac bez kojega Crkva ne može opstati


Obred posvete crkve obavio je banjolučki biskup monsinjor dr. Franjo Komarica

 

Bio je to uistinu poseban dan za župljane livanjske župe Podhum na čelu sa župnikom fra Jurom Papićem. Naime, nakon što su završeni svi radovi u crkvi, kucnuo je čas za njenu posvetu. Obred posvete crkve obavio je banjolučki biskup monsinjor dr. Franjo Komarica.

 

Svečano slavlje započelo je procesijom koja se zaustavila pred ulazom u crkvu. Tada je fra Marijan Karaula, vikar provincije Bosne Srebrene, rekao nekoliko riječi o povijesti župe te o simbolici posvete crkve. Naime, činom posvete crkva prestaje biti profani, a postaje sakralni prostor. Zatim je Anđela Velić, članica župnog pastoralnog vijeća, prigodnim govorom pozdravila biskupa i predala mu ključeve crkve. Biskup se ukratko obratio vjernicima i ključeve predao župniku da formalno i službeno otvori vrata crkve.

 

Kada su vrata otvorena, vjernici su u procesiji ušli u crkvu. Tada im se obratio župnik te je zamolio biskupa da započne svetu misu i obred posvete crkve. Biskup je zatim poškropio oltar i zidove crkve te započeo sa slavljem svete mise. Pored biskupa u koncelebraciji su bili fra Marijan Karaula, vikar goričkog samostana fra Miroslav Ištuk, župnik fra Jure Papić, župni vikar fra Tomislav Svetinović i đakon Ante Vidović.

 

U propovijedi je biskup upozorio na to kako su danas mnogi ljudi i ustanove zaduženi za rješavanje problema, a problemi se i dalje gomilaju. Naglasio je kako su se kroz povijest na ovim prostorima izmijenile različite države i državna uređenja, ali je Crkva ostala tu u kontinuitetu i oduvijek prenosi istu, onu najvažniju poruku. Svi naši koraci moraju biti usmjereni prema Kristu koji je temelj našega zajedništva. On je naš temeljni i zaglavni kamen bez kojega Crkva ne bi mogla opstati. „Da nije bilo vjernika među našim precima, ne bi bilo danas ni ovoga svečanoga dana ni ovoga prekrasnoga zdanja“ rekao je biskup. Naši preci su gradili crkve za nas, svoje potomke. Također je upozorio kako će Crkva uvijek uspijevati ispuniti svoje ciljeve samo ako ostane vjerna Kristu koji je za sebe rekao da je Dobri Pastir koji polaže život za svoje ovce. „Ovu crkvu je gradila vaša vjera i vaša ljubav dragi vjernici. Vaša župna zajednica treba biti skladna poput mozaika. Nemojte se bojati budućnosti, Crkva mora biti zajednica budućnosti.“ Ovim mislima je biskup priveo propovijed koncu i još je zamolio vjernike da mole za svećenike i nova duhovna zvanja.

 

Nakon što su otpjevane litanije Duha Svetoga i nakon što je posvećen oltar, u njega su pohranjene moći sv. Šimuna, franjevca iz Lipnice u Poljskoj. Najvažniji čin prilikom posvete crkve upravo je polaganje moćî sveca u oltar te mazanje oltara i zidova crkve svetim uljem. Zidovi se uglavnom mažu na dvanaest mjesta u spomen na dvanaest apostola. Prije same posvete fra Marijan je ukratko rekao nešto o fra Šimunu i pročitao povelju koju su zatim potpisali biskup, župnik i članica župnog pastoralnog vijeća. Povelja je zatim ugrađena u oltar. Pri koncu mise župljanima se ponovno obratio župnik i priopćio im jednu zanimljivost vezanu za posvetu podhumske crkve. Naime, crkvu u Podhumu započeo je graditi fra Dominik Duvnjak koji je fra Juru krstio. Crkvu je završio fra Miroslav Vrgoč koji je fra Juri bio kum na mladoj misi, a samom fra Juri pripala je čast organizirati posvetu crkve.

 

Sveto misno slavlje pjesmom je uzveličao župni zbor, a svojim narodnim nošnjama članovi KUD-a „Kamešnica“. Svoj doprinos dao je i župni vikar fra Tomislav Svetinović otpjevavši evanđelje i litanije Duha Svetoga.

 

Nakon svete mise druženje je nastavljeno u crkvenom dvorištu uz pjesmu. Kasnije su se svećenici, redovnici, redovnice i članovi župnog pastoralnog vijeća okupili na svečanom ručku u župnoj kući.