Vidoši, 15. kolovoza 2012.

 

Novaci na proslavi Velike Gospe u Vidošima


Pred mnogobrojnim pukom u Vidošima proslavljeno je Marijino Uznesenje. Marija pokazuje pravu sliku Boga i među prvima je prepoznala kakvog nam to Boga objavljuje Krist.


 

Mnoštvo je puka pohodilo trodnevnice, hodočastilo, ispovjedilo svoje živote i na koncu, na sam dan svetkovine, ispunilo dvorište oko crkve u Vidošima. Došli su ponovno zagledati se u Nebo koje Bog nudi čovjeku. Na trodnevnicama su sudjelovali i pripomagali i gorički novaci. Misu je predvodio fra Drago Bojić, a s njime na oltaru bili su vidoški župnik fra Pero Kuliš i župnik iz Bile fra Stipo Raštegorac. Ostali svećenici ispovijedali su vjernike. Fra Drago je kroz Marijinu molitvu „Veliča…“ ukazao u kakvog je to Boga ona vjerovala: Boga koji gleda na neznatne, koji je s gladnima, žednima, siromašnima i poniznima, Boga koji je dio naše najistinitije stvarnosti. Takav Bog, koji supati, zove nas da budemo oni koji će praštati i graditi njegovo Kraljevstvo, a ne oni koji će osuđivati i prezirati.

 

Marija je mati Kristova. Ona je, čini se, prva povjerovala iz ljubavi jer je voljela svog sina Isusa, i ta ljubav bila je njezina vjera.