Vidoši, 8. prosinca 2012.

 


Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije, patron u Vidošima

 

U subotu 8. prosinca ove godine Crkva slavi Mariju koja je začela po Duhu Svetomu i rodila Sina Božjega. Ova svetkovina slavi se u Vidošima kao patron. Današnjoj glavnoj misi prethodila je trodnevnica, kada je puk imao prigodu ispovjedi prije mise.

 

Na prvi dan trodnevnice misu je predvodio fra Tomislav Svetinović, kapelan u Podhumu, drugi dan vodio je fra Mišo Sirovina, kapelan u Vidošima, a treći, kao i glavnu misu na sam dan svetkovine, predvodio je fra Josip Jozić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Uz fra Josipa Jozića koncelebrirali su vidoški župnik fra Pere Kuliš, fra Tvrtko Vrdoljak, vikar u goričkom samostanu, đakon fra Bruno Ćubela te drugi fratri iz okolnih župa. Na misi su, čitajući sveta čitanja, prisustvovali i novaci Bosne Srebrene sa svojim meštrom fra Markom Ešegovićem. U svojoj propovijedi fra Josip je, uspoređujući postupke prvoga čovjeka Adama i Djevice Marije, govorio o strahu koji sprječava čovjeka činiti dobro i prepuštati se Bojim naumima. Adam se, pošto je otkrio grijeh, skrivao od Boga i pravio je odluku da živi kao da je sam sebi dostatan. Marija pak, premda nalazeći se pred velikom neizvjesnošću, prepušta se Božjemu naumu i ostaje vezana uz njega. Jesmo li danas sličniji prvome čovjeku Adamu ili Djevici Mariji, koja je svojim “da“ otvorila vrata da u hladni svijet uđe Spasiteljeva poruka ljubavi? I danas svaki čovjek treba prestati bježati od odgovornosti i dobra, koje prečesto traži nesebično sebedarje, prestati biti pesimist i jednostavno reći „da“ životu koji će podsjećati na Kraljevstvo koje je navijestio Isus Krist. Marija je imala posebnu Božju povlasticu jer bijaše „milosti puna“. Kao takva bila je dostojna roditi Sina Božjega, ali svemu je prethodilo njeno „da“.


Na koncu mise župnik fra Pere zahvalio je svima koji su pomogli pri organiziranju patrona, a osobito fra Josipu Joziću i njegovim riječima kroz propovijedi.