PROMOCIJA DUHOVNIH ZVANJA

 

Novaci u Tišini i Domaljevcu

 

U sklopu provincijskog projekta promocije duhovnih zvanja novaci posjetili župe Tišinu i Domaljevac

 

Franjevačka provincija Bosna Srebrena već drugu godinu za redom provodi projekt promocije duhovnih zvanja koji ima za cilj ponajprije mladima približiti franjevački poziv, ponukati ih na razmišljanje o svom pozivu, a starije potaknuti da što revnije mole za duhovna zvanja. Projekt se sastoji u tome da sjemeništarci, novaci i bogoslovi sa svojim odgojiteljima posjete neku župu i tu pričaju o svom pozivu te kako se može postati franjevac Bosne Srebrene.

 

U sklopu tog projekta novaci Bosne Srebrene s meštrom fra Markom Ešegovićem su na III. korizmenu nedjelju, 27. ožujka 2011. godine, bili u posjetu župama Tišina i Domaljevac. Dan prije, u subotu, u večernjim satima stigli su u župu Tišina gdje ih je dočekao i smjestio župnik fra Joso Oršolić. Sutradan ujutro uputili su se u župu Domaljevac i tu su proslavili sv. misu u devet sati, na kojoj je crkveni prostor bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Sv. misu, u koncelebraciji fra Marijana Oršolića, župnog vikara, predvodio je meštar fra Marko, dok su novaci pjevali na misi te čitali misna čitanja i molitvu vjernika.

 

Osvrćući se na misna čitanja i nedjeljno evanđelje fra Marko je u propovijedi govorio o Bogu Staroga i Bogu Novoga zavjeta o kojima se često govori da su suprotstavljeni. U Starom zavjetu susrećemo Boga strogog i zahtjevnog, a u Novom Boga ljubavi, koji oprašta i kao da se ta dva Boga suprotstavljaju. Takvo poimanje o dvije suprotstavljene slike Boga je krivo. Jedan je Bog i to onaj koji je uvijek uz nas ljude.

 

Na kraju sv. mise župnik fra Pero Baotić pozdravio je propovjednika i novake te im zahvalio na lijepom pjevanju i propovijedanju, nakon čega je fra Marko govorio o novicijatu i franjevačkom pozivu.

 

Nakon sv. mise u Domaljevcu novaci i meštar nastupili su na pučkoj sv. misi u župi Tišina. Osim meštra fra Marka, koji je predvodio misno slavlje, u koncelebraciji je bio župnik fra Joso koji je na kraju mise također zahvalio na posjetu. Poslije meštrovog kratkog govora o novicijatu, novake je predstavio i o svom pozivu govorio novak fra Emanuel Josić.

 

U popodnevnim satima župnik fra Joso je novacima pokazao crkvu i mali atelje te im poklonio umjetničku sliku koju su sami izabrali. U povratku u Livno posjetili su filijalnu crkvu župe Tišina u Gornjem Hasiću, braću u samostanu na Plehanu i župu Foča.

Ako želite gledati fotografije preko cijelog ekrana pritisnite u donjem desnom kutu srednji simbol za povećanje zatim play.