Livno, 17. rujna 2011.

 

Izborni kapitul FSR-a u Livnu

 

U Livnu je održan izborni kapitul za novo vijeće mjesnog

bratstva FSR Sv. Leopold Mandić - Livno


 

U subotu, 17. rujna 2011. godine, na blagdan Rana svetog oca Franje u prostorijama Pastoralnog centra župe Livno s početkom u 15.00 sati održan je izborni kapitul mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda (FSR-a) „Sv. Leopold Mandić - Livno“. Izborni je kapitul vodio i prema obredniku usmjeravao brat Ivan Šekelja, predsjednik bosanskog bratstva FSR-a „Kraljica Katarina“. Na kapitulu su bila prisutna 22 od 25 članova FSR-a Livno te duhovni asistent FSR-a livanjski župnik fra Marko Jukić.

 

Kapitul je započeo zazivom Duha Svetoga. Nakon molitve predsjednik vijeća FSR-a Livno, brat Ante Popović proveo je evidenciju prisutnih članova te pročitao dnevni red i program izbornog kapitula.  Zatim je tajnica sestra Vesna Konta pročitala kratko ali iscrpno izvješće o djelovanju FSR-a Livno u protekle tri godine. Nakon što je podneseno izvješće, prisutne članove pozdravio je brat Ivan Šekelja. On je najprije dao kratke upute za izbore. Također je odabrao brojače glasova i tajnika za izbore. Za tajnicu je izabrana sestra Mirjana Šarić, a za brojače glasova sestre Anđelka Tomas, Marija Matić i Danica Filipović. Nakon što je obavio sve pripreme za izbore, brat Ivan je dao riječ predsjedniku mjesnog bratstva bratu Anti Popoviću. Kao predsjednik on je komentirao izvješće tajnice, također se osvrnuo na djelovanje mjesnog bratstva u protekle tri godine te nabrojao samo neke od preko stotinu aktivnosti. Neke od tema o kojima se raspravljalo bile su: članovi FSR-a koji nisu redovni na sastancima, te duhovnost koju prakticiraju članovi mjesnog bratstva. U raspravu se uključio i duhovni asistent fra Marko te je prisutnima uputio nekoliko uputa korisnih za daljnje duhovno djelovanje bratstva.

 

Po završetku rasprave predsjednik brat Ante Popović uime staroga vijeća pročitao je prijedloge za članove novog vijeća. Zatim se pristupilo izboru novih članova vijeća. Izabrani su slijedeći:

 

Sestra Vesna Konta, predsjednica

 

Sestra Danica Filipović, dopredsjednica

 

Sestra Mirjana Šarić, tajnica

 

Sestra Marija Matić, učiteljica formacije

 

Sestra Dubravka Konta, rizničarka

 

Sestra Željana Sučić, vijećnica

 

Novi i stari vijećnici na ovom izboru zahvalili su dragome Bogu svetom misom u 18.30 sati koju je predslavio duhovni asistent fra Marko. Nakon svete pričesti vjernicima se obratio brat Ivan Šekelja uime bosanskog bratstva. On je najprije zahvalio župniku fra Marku te je vjernicima predstavio novoizabrane članove vijeća i poželio im sve najbolje u daljnjem djelovanju mjesnog bratstva. Na koncu svoga kratkog govora brat Ivan je pozvao i ostale vjernike da aktivno nasljeduju karizmu sv. Franje.

 

Poslije euharistijskog slavlja članovi bratstva i njihovi gosti okupili su se na domjenak u prostorijama Pastoralnog centra župe Livno koji je ujedno označio  završetak izbornog kapitula.