Gorica – Livno, 5. listopada 2011.

 

Franjo i Crkva


U samostanu na Gorici obavljena još jedna mjesečna rekolekcija

 

„O Duše, koji s Ocem si i Sinom Gospod jedini, nastani blag se u nama i duše naše napuni!“ riječi su himna trećeg časa s kojima je je 5. listopada, u 9 sati započela mjesečna rekolekcija za fratre livanjskog samostanskog područja. Na samom početku, gvardijan fra Anđelko Barun pozdravlja subraću i zahvaljuje na odazivu vareškom župniku fra Boni Tomiću koji je bio voditelj duhovne obnove te predslavio svetu misu. Fra Bonina tema predavanja bila je „Franjo i Crkva“. Izvlačeći citate iz dokumenata II. vatikanskog sabora te nekih knjiga i spisa o Franji kao što su: Brat Franjo, Franjevaštvo u spisima svetoga Franje, Nježnost i snaga, Opomene svetoga Franje, pokušao je predočiti sliku čovjeka – Franje i Crkve. Evo nekih misli koje je fra Bono podijelio s ostalom braćom: “Svećenik suosjeća s Crkvom i njemu je bitna značajka crkvenost. Franjo je personificirana crkvenost, on izražava povezanost i poniznost s Crkvom, te poslušnost koja treba biti zrela i odgovorna. On nije kritizirao Crkvu, ne upada u zamku kritike kao ostali pokreti u ono vrijeme. On je, dapače, bio opomena Crkvi, tako što želi živjeti Riječ Božju, Evanđelje. Njegova povezanost s Crkvom je ta da zapovijeda braći da se ljube i poštuju, ljube siromaštvo te svećenike, kakvi god oni bili, i Crkvu. Za Crkvu sveti Franjo kaže da je Sveta Majka Crkva. On je poslušan svetoj Rimskoj Crkvi“. Na predavanju je voditelj istaknuo da Crkva upotpunjuje Franju, da mu je ona zamjena za roditelje. Franji je Crkva bît. Njemu je poslušnost Evanđelju jednako poslušnosti Crkvi.

 

Sa fra Boninim mislima, gvardijan završava predavanje želeći da ono bude poticaj za promjenu života. Nakon predavanja u 11 sati je započela sveta misu s homilijom s kojom je završila mjesečna rekolekcija za listopada.