Žirović – Livno, 17. srpnja 2011.


136. godišnjica smrti fra Lovre Karaule


Fra Božo Sučić predvodio je svečanu misu na mjestu stradanja

Fra Lovre Karaule

 

Na svečanoj misi u Žiroviću (župa Ljubunčić) okupio se veliki broj vjernika povodom obilježavanja 136. godišnjice smrti fra Lovre Karaule. Misa je slavljena kod spomenika koji je podignut na mjestu fra Lovrinog stradanja. Fra Lovru su 1875. godine ubili Turci jer im je bio velika smetnja u provođenju njihove samovolje. Naime, fra Lovro je štitio katolički narod, brinuo se za bolesnike, otvarao škole pa je zbog toga Turcima bio trn u oku. Najvjerniji dokaz njegove žrtve i truda je njegov odlazak u Carigrad gdje je od sultana uspio izmoliti dozvolu za gradnju goričkog samostana.

Svečanu misu, koju je još svečanijom učinio ljubunski župni zbor, predvodio je fra Božo Sučić, gvardijan samostana na otoku Školjiću kod Zadra. Uz fra Božu je koncelebriralo više svećenika među kojima su bili: zamjenik provincijala Bosne Srebrene fra Marijan Karaula, gorički gvardijan fra Anđelko Barun i član samostanske zajednice fra Stipe Knežević, livanjski župnik fra Marko Jukić i ljubunski župni vikar fra Zvonko Zečević i župnik fra Ivan Lovrić, koji je i domaćin obilježavanja godišnjice. Nakon mise nas je na ručku lijepo ugostio župnik fra Ivan koji je prisutnima zahvalio na dolasku i pomoći.