FRANJEVAČKI ODGOJ U BOSNI SREBRENOJ

JEDNODNEVNI OKRUGLI STOL NA TEMU ODGOJA U FRANJEVAČKOJ PROVINCIJI BOSNI SREBRENOJ ODRŽAN JE 4. PROSINCA 2010. GODINE NA FRANJEVAČKOJ TEOLOGIJI NA NEDŽARIĆIMA U SARAJEVU

 

 

Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, 4. prosinca 2010. godine, u organizaciji Tajništva za franjevačku duhovnost, odgoj i izobrazbu Franjevačke provincije Bosne Srebrene, održan je jednodnevni okrugli stol na temu «Franjevački odgoj u Bosni Srebrenoj». Cilj ovog okupljanja bio je upoznati i unaprijediti dinamiku franjevačkog odgoja u Bosni Srebrenoj. Budući da franjevačka budućnost Bosne Srebrene ovisi o kvaliteti odgoja u provinciji, na susret su bili pozvani – pored redovitih izlagača, voditelja odgojnih ustanova – i svi ostali koji izravno rade na odgoju franjevačke mladeži, posebice profesori i odgojitelji u sjemeništu, postulaturi, novicijatu i na Teologiji.

 

Susret je započeo čitanjem odlomka iz Evanđelja (Mt 7,21-27), te Molitvom pred raspelom sv. Franje u crkvici sv. Damjana u kojoj traži milost prosvjetljenja kako bi otkrio i vršio volju Božju.

 

Zatim je provincijski moderator trajne formacije fra Pero Vrebac, pozdravivši mnogopoštovanog oca provincijala fra Lovru Gavrana, izlagače i sudionike, predstavio program i rad okruglog stola prema kojemu se pozornost usmjerila na tri važna pitanja: Što je dobro u našem franjevačkom odgoju? Što je loše? Kako konkretno nadići negativne tendencije? Za tajnika okruglog stola imenovan je fra Marko Ešegović.

 

Okrugli stol, na kojem se okupilo četrdesetak izlagača i sudionika, započeo je pozdravom i uvodnom riječi mnogopoštovanog oca provincijala fra Lovre Gavrana koji je između ostaloga rekao: «Formacija u Franjevačkom redu nikad ne prestaje – kao ni u običnom ljudskom i kršćanskom životu. Ona samo mijenja svoj oblik i proširuje svoje ciljeve, pa zato i govorimo o početnoj formaciji, koja obuhvaća sve etape – od sjemeništa, pa preko postulature, novicijata i teologije – sve do svečanih zavjeta i svećeničkog ređenja. A odmah potom se nastavlja trajna formacija, počevši od dodatne formacije mlađe svečano zavjetovane braće, preko formacije onih srednje životne dobi, pa do formacije za ispravno ljudsko, kršćansko i redovničko prihvaćanje starosti, slabosti, bolesti i smrti.»

 

U prvom dijelu prijepodnevnog rada, nakon što je provincijski tajnik za odgoj i izobrazbu fra Pero Vrebac predstavio temu: Bitne odrednice odgoja Reda Manje braće, govorili su predstavnici Teologije (Fra Marinko Pejić, meštar bogoslova: Odgoj na Franjevačkoj teologiji; Fra Jozo Šarčević, predstavnik bogoslova: Iskustvo odgoja na Franjevačkoj teologiji; Fra Mile Babić, dekan Teologije: Akademska izobrazba na Franjevačkoj teologiji) i Novicijata (Fra Marko Ešegović, meštar novaka: Franjevački odgoj u novicijatu; Fra Goran Barešić, predstavnik novaka: Iskustvo odgoja u novicijatu).

 

U drugom dijelu prijepodnevnog rada predstavljena su razmišljanja i iskustva iz postulature, sjemeništa, konvikta i gimnazije (Fra Vitomir Silić, meštar postulanata: Franjevački odgoj u postulaturi; Danijel Šantić, predstavnik postulanata: Iskustvo odgoja u postulaturi; Fra Stjepan Lovrić, prefekt sjemeništa: Franjevački odgoj u sjemeništu; Denis Jurić, predstavnik sjemeništaraca: Iskustvo odgoja u sjemeništu; Fra Stipo Alandžak, odgojitelj u konviktu: Odgoj u konviktu; Fra Zvonko Miličić, ravnatelj Gimnazije: Izobrazba u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji), te još dva završna priloga provincijskog promicatelja duhovnih zvanja fra Mate Topića (Pastoral duhovih zvanja) i predstavnika pastorala duhovnih zvanja fra Nikice Vujice (Iskustvo pastorala duhovnih zvanja).

 

Nakon podnevne stanke, u ranim popodnevnim satima nastavljeno je s radom u tri tematske skupine. Svaka skupina je imala svoga animatora i tajnika. Prva skupina je razgovarala O izazovima u odgoju na Franjevačkoj teologiji. Njezin animator je bio provincijal fra Lovro Gavran, a tajnik bogoslov fra Robert Slišković. Druga skupina je razgovarala O problematici odgoja u novicijatu. Animator ove skupine bio je fra Pero Vrebac, a tajnik bogoslov fra Ivan Mijatović. Treća skupina je razgovarala O problematici odgoja u sjemeništu, postulaturi i promociji duhovnih zvanja. Animator ove skupine bio je fra Mato Topić, dok je tajnik bio fra Zvonko Miličić.

 

Nakon rada u skupinama, tajnici pojedinih skupina iznijeli su zaključke skupina osvrćući se na pozitivne i negativne aspekte u odgoju u pojedinim ustanovama, te prijedloge za daljnji rad. Zatim je uslijedila živa rasprava o pojedinim pojavama u odgoju, kako ih poboljšati i ostvariti što kvalitetnije odgojno-obrazovne rezultate u provincijskim odgojnim ustanovama.

 

Zajednički zaključak i stav okruglog stola je da bi trebalo:

 

-   Poraditi na komunikaciji unutar odgojne zajednice, prvenstveno na komunikaciji između odgojitelja i odgajanika, naravno i profesora i ostalih članova provincije.

 

-   Njegovati susrete i druženja odgojitelja i odgajanika koji su važni za izgradnju međusobnog povjerenja.

 

-   Probuditi motiviranost za učenje/studij kreativnijom interaktivnom dinamikom tijekom predavanja profesora.

 

-   Pojačati odgoj za zajedništvo/bratstvo koje je bitna značajka franjevačkog odgoja.

 

Pružati molitveno svjedočanstvo koje pobuđuje i hrani duhovno zvanje.

 

Ako želite gledati fotografije preko cijelog ekrana pritisnite u donjem desnom kutu srednji simbol za povećanje zatim play.