Uprava Franjevačke provincije Bosne Srebrene

Fra Jozo Marinčić, provincijal

Fra Petar Jeleč, vikar Provincije

Fra Nikica Vujica, definitor, ekonom Provincije

Fra Zdravko Dadić, definitor

Fra Vinko Sičaja, definitor

Fra Janko Ćuro, definitor

Fra Vili Radman, definitor

Fra Kristijan Montina, definitor

Fra Damir Pavić, tajnik Provincije