Južnoslavenska konferencija provincijalnih ministara OFM-a

Južnoslavensku konferenciju provincijalnih ministara (JKPM) Reda Manje braće (OFM) čini šest provincija: Bosanska Franjevačka provincija sv. Križa – SARAJEVO, Hercegovačka Franjevačka provincija Uznesenja BD Marije - MOSTAR, Hrvatska Franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda - ZAGREB, Hrvatska Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja - SPLIT, Hrvatska Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri - ZADAR i Slovenska Franjevačka provincija sv. Križa - LJUBLJANA. 

 

Na razini Konferencije postoje neke zajedničke inicijative kao što su: prevođenje i tiskanje dokumenata Reda, zajedničke pripreme za doživotne zavjete, redoviti susreti novaka i sl. Ovdje nas zanimaju aktivnosti novaka JKPM-a. U rubrikama s lijeve strane naći ćete osnovne rubrike o zajedničkim aktivnostima novicijata JKPM. Pored adresa novicijata JKPM, tu su Susreti novaka, List "Novicijat" u PDF-u, kao i Vodič za Asiz "Stopama sv. Franje".