Zbor odgojitelja čine

FRA MARINKO BAOTIĆ, I. meštar

FRA PERE KULIŠ, gvardijan

FRA ANĐELKO BARUN, predavač u novicijatu