Novaci 2009/2010 godine

Fra Bojan Martinović
Fra Bojan Martinović

FRA BOJAN MARTINOVIĆ, župa Podmičaje, rođen je u Jajcu, 16. siječnja 1990. godine, od oca Franje i majke Anđe r. Đeno. Srednju elektrotehničku školu završio je u Jajcu, a godinu postulature u Visokom.

Fra Ivan Mijatović
Fra Ivan Mijatović

FRA IVAN MIJATOVIĆ, župa Tolisa, rođen je u Brčkom, 3. veljače 1990. godine, od oca Pave i majke Luje r. Pejić. Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.

Fra Ivan Brković
Fra Ivan Brković

FRA IVAN BRKOVIĆ, župa Doljani, rođen je u Mostaru, 3. svibnja 1990. godine, od oca Ljube i majke Nevenke r. Rotim. Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.

 

Novicijatsku zajednicu napustio 7. siječnja 2010. godine.

Fra Julijan Madžar
Fra Julijan Madžar

FRA JULIJAN MADŽAR, župa Kiseljak, rođen je u Zenici, 1. veljače 1991. godine, od oca Pere i majke Marice r. Lekić. Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.

Fra Danijel Stanić
Fra Danijel Stanić

FRA DANIJEL STANIĆ, župa Kiseljak, rođen je u Sarajevu, 21. travnja 1991. godine, od oca Gojka i majke Mirjane r. Vidović. Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.