Mučeništvo preteče Isusa Krista

 

I sva braća, gdje god bila, neka imaju na umu kako su dali sebe i predali svoja tijela Gospodinu našemu Isusu Kristu. I iz ljubavi prema njemu moraju se izložiti neprijateljima vidljivim i nevidljivim, jer Gospodin veli: Tko izgubi život svoj poradi mene, spasit će ga (usp. Lk 9,24) za život vječni (Mt 25,46). (Sv. Franjo Asiški)

 

Ivan Krstitelj prorok je koji se nalazi na prijelazu između Staroga i Novoga zavjeta. On dovršava djelo prorokâ Staroga Zavjeta i pripravlja izraelski narod za početak Kristova djelovanja. Za svoj javni nastup pripremao se u pustinji gdje se hranio skakavcima i divljim medom (usp. Mk 1,6).

U svome propovijedanju pozivao je Izraelce da se krste vodom što je bio znak promjene grešnog načina života. Riječi su mu bile oštre, toliko oštre da su ga stajale života. Prozvao je kralja Heroda zbog grešnog života s Herodijadom, ženom svoga brata. Herodijada je zamrzila Ivana i željela ga usmrtiti. Tu je želju ispunila uz pomoć svoje kćerke koja je svojim plesom iznudila na pladnju glavu Ivana Krstitelja (usp. Mk 6,22-25). Ivan je ubijen jer je glasno govorio istinu. Oštro je osuđivao grijeh, pa je na neki način bio Herodijadin glas savjesti. Herodijada je svoju savjest ušutkala ubivši Ivana Krstitelja.

Jesmo li mi spremni osuditi grijeh ili često šutimo na grijeh? Na primjeru Ivana Krstitelja vidimo da osuda grijehâ može biti pogibeljna, ali pogibeljna za tijelo, a spasonosna za dušu. Zar nije važnije spasiti dušu?  Isus nam poručuje da se ne bojimo onih koji ubijaju tijelo nego onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu (usp. Mt 10,28). Opredijelimo se za dobro, za krepost i daleko od nas bio svaki grijeh. 

 

Fra Zoran Topalović