Meštri kroz povijest

FRA MARINKO BAOTIĆ, meštar od 2016. godine.

FRA MARKO EŠEGOVIĆ, meštar od 2009. do 2016. godine.

Fra Marinko Pejić
Fra Marinko Pejić

FRA MARINKO PEJIĆ, meštar od 2006. do 2009. godine.

FRA VITOMIR SILIĆ, meštar od 1994. do 2006. godine

Fra Marko Semren
Fra Marko Semren

FRA MARKO SEMREN, meštar od 1988. do 1994. godine

Fra Petar Vidić
Fra Petar Vidić

FRA PETAR VIDIĆ, meštar u dva mandata:

od 1985. do 1988. godine, i

od 1974. do 1979. godine

Fra Marko Ćorić
Fra Marko Ćorić

FRA MARKO ĆORIĆ, meštar od 1984. do 1985. godine

Fra Marko Šteko
Fra Marko Šteko

FRA MARKO ŠTEKO, meštar od 1982. do 1984. godine

Fra Anđelko Barun
Fra Anđelko Barun

FRA ANĐELKO BARUN, meštar od 1979. do 1982. godine

FRA LOVRO SUČIĆ, meštar od 1964. do 1974. godine

Fra Rafael Lipovac
Fra Rafael Lipovac

FRA RAFAEL LIPOVAC, meštar od 1961. do 1964. godine

FRA BERNARDIN MATIĆ, meštar od 1955. do 1961. godine

FRA FRANJO ŽILIĆ, meštar od 1948. do 1955. godine

FRA PAŠKAL VEŠARA, meštar od 1945. do 1948. godine

FRA MARTIN NEDIĆ, meštar od 1941. do 1945. godine

FRA BONIFACIJE VIDOVIĆ, meštar od 1940. do 1941. godine

FRA ALOJZIJE ZIRDUM, meštar u 1940. godini

FRA BRANKO KRILIĆ, meštar od 1938. do 1940. godine

FRA BERNARDIN SARIĆ, meštar od 1931. do 1938. godine

FRA FRANJO ĆURIĆ, meštar od 1926. do 1931. godine

FRA LUDOVIK FRANJIČEVIĆ, meštar od 1922. do 1926. godine

FRA STJEPAN IKIĆ, meštar u tri mandata:

od 1919. do 1922. godine

od 1914. do 1919. godine

od 1875. do 1882. godine

FRA ANĐEO IKIĆ, meštar u dva mandata:

u 1919. godini

od 1891. do 1899. godine

FRA ANTO ŠAKIĆ, meštar od 1907. do 1914. godine

FRA BONAVENTURA IVANDIĆ, meštar od 1904. do 1907. godine

FRA JOSIP ANDRIĆ, meštar od 1901. do 1904. godine

FRA JERONIM VLADIĆ, meštar od 1899. do 1901. godine

FRA IGNACIJE STRUKIĆ, meštar od 1888. do 1891. godine

FRA FILIP JURIŠIĆ, meštar od 1883. do 1888. godine

FRA STJEPAN MARKOVIĆ, meštar od 1882. do 1883. godine

FRA ILIJA ORŠOLIĆ, meštar od 1872. do 1875. godine

FRA GRGO ČANIĆ, meštar od 1868. do 1872. godine

FRA JOSIP MIKIĆ, meštar od 1866. do 1868. godine

FRA NIKOLA IVKOVIĆ, meštar od 1865. do 1866. godine

FRA GRGO STJEPANOVIĆ, meštar od 1864. do 1865. godine

FRA FILIP POLJAKOVIĆ, meštar od 1863. do 1864. godine

FRA FRANJO MARAČIĆ, meštar u 1863. godini

FRA MARIJAN MATUZOVIĆ, meštar u dva mandata:

od 1861. do 1863. godine

od 1853. do 1856. godine

FRA JOSIP DIVKOVIĆ, meštar od 1856. do 1861. godine

FRA LOVRO TOMIĆ, meštar od 1852. do 1853. godine

FRA BARTOLOMEJ KRAJNOVIĆ, meštar od 1849. do 1852. godine

FRA DOMINIK ANDRIJIĆ, meštar od 1848. do 1849. godine

FRA FRANJO VINCETIĆ, meštar od 1842. do 1848. godine

FRA ANTO NEDIĆ, meštar od 1840. do 1842. godine

FRA GRGO ČOVIĆ, meštar od 1838. do 1840. godine

FRA ANDRIJA BARUKČIĆ, meštar od 1837. do 1838. godine

FRA IVAN ORŠOLIĆ, meštar od 1834. do 1837. godine

FRA ANTO ŠUNJIĆ, meštar od 1833. do 1834. godine

FRA ANĐEO ŠUNJIĆ, meštar od 1830. do 1833. godine

FRA ANTO KNEZOVIĆ, meštar od 1836. do 1830. godine

FRA STJEPAN MARJANOVIĆ, meštar od 1820. do 1826. godine

FRA IVAN KLJAJIĆ, meštar od 1815. do 1820. godine

FRA FILIP ŠEREMET, meštar od 1810. do 1815. godine

FRA MIHAEL DUJIĆ, meštar u dva mandata:

od 1809. do 1810. godine

od 1806. do 1808. godine

FRA MARTIN ROMČEVIĆ, meštar od 1808. do 1809. godine

FRA JOSIP KLARIĆ, meštar od 1805. do 1806. godine

FRA DOMINIK IRANIĆ, meštar od 1801. do 1805. godine

FRA PETAR MAROJEVIĆ, meštar od 1799. do 1801. giodine

FRA BLAŽ KULAŠEVIĆ, meštar od 1798. do 1799. godine

FRA MARIJAN MARTINOVIĆ, meštar od 1797. do 1798. godine

FRA TOMA NOVAKOVIĆ, meštar od 1796. do 1797. godine

FRA MARKO ČUBRIĆ, meštar od 1793. do 1796. godine

FRA ILIJA LUČIĆ, meštar od 1790. do 1793. godine

FRA LUKA TARGOVČEVIĆ, meštar od 1789. do 1790. godine

FRA MARKO MIJATOVIĆ, meštar od 1787. do 1789. godine

FRA STJEPAN BATVIĆ, meštar od 1780. do 1787. godine

FRA DOMINIK RADOŠ, meštar od 1778. do 1780. godine

FRA PAVAO STOIČIĆ, meštar od 1776. do 1778. godine

FRA IVAN ILIJIĆ, meštar od 1769. do 1776. godine

FRA PETAR MARJANOVIĆ, meštar od 1761. do 1769. godine

FRA LOVRO BUKVA, meštar u dva mandata:

od 1758. do 1761. godine

od 1750. do 1757. godine

FRA MARIJAN ALJINIĆ, meštar u dva mandata:

od 1757. do 1758. godine

od 1746. do 1748. godine

FRA BERNARDIN iz Rame, meštar od 1748. do 1750. godine

FRA MARKO ĆORIĆ, meštar od 1736. do 1746. godine

FRA BONAVENTURA BENIĆ, meštar od 1735. do 1736. godine

FRA FILIP LASTRIĆ, meštar od 1730. do 1735. godine

FRA DOMINIK BATVIĆ, meštar od 1728. do 1730. godine

FRA AUGUSTIN iz Soli, meštar od 1711./1712. i 1719.