Kuća novicijata

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu svetih Petra i Pavla

na Gorici u Livnu

od 1997. do danas

od 1930. do 1942. godine

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu

Belmonte (Italija)

od 1995. do 1997. godine

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu sv. Franje Paulskog

Monopoli (Italija)

od 1992. do 1995. godine

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu sv. Ante na Bistriku

u Sarajevu

od 1985. do 1992. godine

od 1942. do 1943. godine

(od 1943. do 1945. godine novicijata nije bilo!)

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu sv. Bonaventure

u Visokom

od 1974. do 1985. godine

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu sv. Ante

na Humcu (Hercegovačka franjevačka provincija)

od 1973. do 1974. godine

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu sv. Ivana Krstitelja

u Kraljevoj Sutjesci

od 1945. do 1973. godine

od 1913. do 1920. godine

od 1711. do 1882. godine

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu Duha Svetoga

u Fojnici

od 1922. do 1930. godine

od 1882. do 1911. godine

Novicijat Franjevačke provincije Bosne Srebrene

je u samostanu sv. Franje Asiškog

u Gučoj Gori

od 1911. do 1913. godine