Sv. Kristijan - 12. studenoga

 

Kristjan je muško ime koje potječe od latinskog Christianus. Latinsko je ime vezano uz grčku riječ hristiános, što znači kršćanin. A sve dolazi od imena Krist. Naziv Krist je u prvome značenju naslov, a tek poslije postaje ime. Grčka riječ hristiános znači pomazan, onda pomazanik. U hebrejskom je to mešiha, otuda - Mesija.


Sv. Kristjan se slavi 12. XI. s četvoricom poljskih eremita i mučenika.


Naime u Kazimirju, na rijeci Warta u Poljskoj, razbojnici su 1003. godine pohvatali, okrutno mučili i četvoricu eremita mačem poubijali (Kristjana su objesili u samostankoj kapelici).


Tekst: Fra Kristjan Camaj