Sveti Karlo Boromejski - 4. studenoga

 

 

 

Karlo Boromejski, sveti, biskup (lat. Carolus Borromaeus). Rođen 1538. u Aroni. Studira pravo u Paviji. Njegov stric papa Pio IV. pozvao ga je u Rim te ga imenovao kardinalom i nadbiskupom u Milanu. Veoma se zauzeo za sređivanje prilika u biskupiji, a osobito se istakao brigom za bolesnike za vrijeme velike kuge u Milanu 1575. Umro je 1583. godine. Kanoniziran je 1610. Blagdan mu je 4. studenoga. Prikazuje ga se u kardinalskoj i nadbiskupskoj odori ili u prizorima kako dvori okužene. Atributi su mu raspelo, mrtvačka glava, žarač, pokornički konopac oko vrata (s kojim je vodio procesiju u vrijeme kuge). Kult mu je raširen gotovo po svoj Europi, a posebno u Italiji i Austriji. Zaštitnik je Milana i brojnih gradova u Italiji; zagovornik protiv zaraznih bolesti.     

 

fra Drago Blažević