Sveti Cenzurije

 

Iako postoji u pučkom (narodnom) kalendaru 16. siječnja i 12. srpnja te označuje hrvatskog kneza Mislava (oko 835 – oko 845), ime Mislav ne nalazi se među svecima. Prema tome u traženju sveca zaštitnika treba poći od etimološkog značenja imena Mislav koje je stegnuto od imena Mislislav (*Myslislavъ), tj. od imperativa misli (misliti) i fonema slav (slava). Dakle ime Mislav naziv je za čovjeka koji ispravno misli, vrednuje i procjenjuje.


Jedini poznati kršćanski svetac, koji odgovara značenju hrvatskog imena Mislav, gledano etimološki, jest sveti Cenzurije, biskup iz Autissiodora (Auxerre) kod Lyona, iz druge polovice 5. stoljeća. Ime je izvedeno od latinskoga glagola censeo, 2. ui, sum, što upravo znači misliti, vrednovati, procjenjivati, a sve su to trajne čovjekove misaone radnje. Ime Cenzurije je izvedeno od participa futura aktiva glagola censeo, 2, tj. censurus 3. I to ime označuje čovjeka koji djeluje u skladu sa svojom naravi kao biće koje misli, kao animal rationale, koji čini ono što mu je usađeno najdublje u njegovu narav. Dakle Cenzurije = Mislislav, Mislav.


Sveti Cenzurije nakon 30 godina biskupstva umro je oko 500. godine vjerojatno 10. lipnja kada mu Crkva prema najnovijem Rimskom Martirologiju izdanom po odrednicama Drugog vatikanskog sabora slavi spomendan. Tijelo mu je pokopano u lijevoj kripti crkve svetog Germana, njegova prethodnika čije je vrline kao životni model uzeo sv. Cenzurije.

  

Podijelite ovaj članak na Facebook-u: