Sveti Andrija - 30. studenoga

Sveti Andrija bio je jedan od dvanaest apostola i prvi biskup grada Carigrada. Rođen je u Betsaidi. Bio je učenik Ivana Krstitelja, a potom i jedan od prvih Kristovih apostola. Novi zavjet u nekoliko zgoda spominje Andriju. Kod umnožavanja kruha i nakon Isusova uzašašća. Za Andrijinu mučeničku smrt na takozvanom Andrijinom križu u obliku slova X znamo jedino iz jednog spisa, zvanog Passio (Muka) u kojem je opisano apostolovo mučeništvo. Predaja veli, da je bio raspet u Ahaji u gradu Patrasu, odakle su mu relikvije prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi u Italiju. Pouzdan je povijesni podatak da se blagdan sv. Andrije slavio 30. studenoga već od druge polovice IV. stoljeća. Istog datuma slavi se i u zapadnoj i u istočnoj Crkvi. Sveti Andrija je zaštitnik Škotske.